slide2

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

slide3

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

slide3

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

slide3

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

slide3

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

Opstellen jaarrekening

Uw jaarrekening geeft u aan het einde van de verslagperiode  inzicht in uw jaarresultaat, uw vermogen en uw fiscale positie. De wettelijk verplichte jaarstukken zijn onder andere de basis voor de belastingaangifte en andere rapportages.

 

Boek 2, titel 9 BW bevat uitvoerige voorschriften voor de opstelling van de balans-, de winst- en verliesrekening en de grondslagen van de waardering. Daarnaast in kennen we de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), die nadere richtlijnen geeft voor de jaarverslaggeving. Deze richtlijnen geven invulling naar de normen die in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar worden beschouwd voor de opstelling van de jaarrekening.

Meer informatie

Benieuwd naar wat Koopmans & De Rooij voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of bel voor een afspraak.
Direct contact opnemen

Error!

Foutmelding ophalen....